Kelos Consulting

Mitkä tekijät vaikuttavat positiiviseen ostopäätökseen?

Eniten opin aiheesta aikana, jolloin itse ostin paljon palveluita yhteistyökumppaneilta. Edelleen kiitollinen niistä ajoista.

Yrityksen maine, suositukset, hinta suhteessa määriteltyyn arvoon sekä myyntiprosessin laatu ja erottautuminen muista toimijoista vaikutti päätöksentekoon. 

Ratkaisevassa asemassa oli kuitenkin henkilö, joka edusti mahdollista tulevaa kumppanuutta. Innostuin ja luotin enemmän aina, jos myynnistä vastaava:

– jakoi jonkin erityisen näkemyksen

– auttoi ymmärtämään ostamisen eri vaihtoehtoja

– auttoi välttämään virheitä

– tarjosi jotain uutta tietoa relevanteista aihealueista

– sai tuntemaan ostamisen helpoksi ja yksinkertaiseksi

Toisin sanoen ostajana kysyin: Miksi muutos? Miksi nyt? Miksi maksaa? Miksi sitoutua?

Kun myynnin kasvu hidastuu tai kriisiytyy, tulee erityisesti kyseenalaistaa vanhat toimintamallit. Eilisen resepti ei toimi välttämättä tänään.