Kelos Consulting - Myyntikulttuurin rakentaminen

Hyvät tiimit saavat paljon aikaan – 4 vinkkiä esimiestyöhön

1. Suunta kirkkaaksi- ole selkeä ja järjestelmällinen

Organisoimalla ja kokoamalla resursseja systemaattisesti ja laatimalla sen jälkeen tarkat toteutussuunnitelmat, tehostaa kaikkien ja varsinkin omaa suoritusta merkittävästi.

Vastuiden selkeä jakaminen ja suunnan antaminen auttaa tiimiä ymmärtämään yrityksen mission paremmin ja sitoutumaan tavoitteisiin. Mikäli toimit johtotehtävissä selkeys ja järjestelmällisyys ovat keskeisiä aikaansaamisen edellytyksiä

2.Aseta tavoitteet ja deadlinet

Selkeiden tavoitteiden asettaminen lisää tiimin sitoutumista ja tyytyväisyyttä. Ja vielä parempaa tulokseen päästään, kun tavoitteiden saavuttamiselle asetetaan määräajat. Jo pelkästään deadlinen asettaminen muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja kannustavaa heitä entistä ponnekkaammin saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Ja mikäli deadlinet pystytään yhteisesti sopimaan, se vauhdittaa entisestään päämäärän saavuttamista.

3.Anna enemmän myönteistä palautetta

Paljon aikaansaavat johtajat ovat myös taitavia antamaan palautetta. Ne johtajat, jotka kriittistä palautetta antaessaan pystyvät kuuntelemaan työntekijöiden näkökulmia, menestyvät parhaiten. Kriittisen palautteen lisäksi myönteinen tunnustus on avainasemassa.

4. Ristiriitojen ratkaiseminen ja tiimin yhtenäisyyden rakentaminen

Monet tiimin sisäisistä ongelmista johtuvat jäsenten välisistä erimielisyyksistä ja konflikteista. Konfliktien rakentava käsittely luo luottamusta ja tukee aikaansaamisen kulttuuria.

#kasvu #kehitys #positivemindset #changemanagement #transformation

Lähde: Jach Zenger ja Joseph Folkm