Kelos Consulting

Elinvoimainen myyntikulttuuri- johtajan viikkoagendalle

Vallitseeko yrityksessäsi myyntiä edistävä ja myyntityöhön kannustava kulttuuri? Panostamalla myyntikulttuurin kehittämiseen parannat yrityksesi kannattavuutta ja kasvua.

Asiakaslähtöisyys ja myynti tulisi olla meidän jokaisen vastuulla. Parhaimmillaan myyntityö on koko johtoryhmän vastuulla tavalla tai toisella. Toimitusjohtaja suunnannäyttäjänä: osallistumalla avainasiakastilaisuuksiin, soittamalla asiakaspalautteita tai olemalla mukana vaativissa tarjouskilpailuissa ja asiakaskohtaamisissa.

Elinvoimainen myyntikulttuuri kannustaa tiimityöhön yli organisaatiorajojen. Tavoitteena pitkäaikainen ja jatkuvasti kehittyvä yhteistyö, jossa asiakkaat kokevat saavansa arvoa tuottavia ratkaisuja ja kohtaaminen on mutkatonta sekä luonnollista. Sisäinen saumaton asiakaskeskeinen yhteistyö näkyy aina myös organisaation ulkopuolelle. Halusimme sitä tai emme.

Elinvoimaisessa myyntikulttuurissa myyjien lisäksi asiakkuudesta vastaava tiimi keskittyy aidosti asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseen ja heidän ongelmiensa ratkaisemiseen. Elinvoimainen myyntikulttuuri kannustaa tiimityöhön, jossa jokainen jäsen auttaa toisiaan ja keskinäinen luottamus on korkealla tasalla. Myös oma työ tuntuu merkitykselliseltä.

Myös jatkuva oppiminen kuuluu myyntiä kannustavaan kulttuuriin mittarien ja analytiikan hyödyntämisen lisäksi. Asiakastarinat elävät ” arjen kielessä”. Mittareita puolestaan tulisi hyödyntää vahvuuksien tunnistamiseen sekä toisaalta kehityskohteiden puuttumiseen. Asiakastyö ja tulokset voivat olla näkyvillä ja kaikkien saatavilla. Näin syntyy sisäisiä tarinoita jotka ” ruokkivat” positiivisella tavalla kulttuurin kehittymistä.

Parhaimmillaan muutoksen johtaminen tarkoittaa hyvinkin konkreettisia lukuja vaikka vain seuraavin esimerkein: uusmyynnin kasvu+ 20%, asiakaspidon parantuminen+ 10%, huipputulos suositteluissa toimialalla jne.

Elinvoimainen myyntikulttuuri tukee ja kannustaa myös jatkuvaa ammatillista kehittämistä ja uuden oppimista. Menetelminä ovat mm. mentorointi, työpajat ja jatkuva valmentautuminen. Palaute on avointa ja yksilöä kunnioittavaa. Kokonaisuudessaan elinvoimainen myyntikulttuuri luo positiivisen ja tuottavan ilmapiirin, jossa jokainen kokee roolinsa merkitykselliseksi.

Myyntikulttuurin kehittäminen on erityisesti haastellisina aikoina kasvun edellytys.

Pohtisinkin kolmea asiaa omassa organisaatiossani näin lomien kynnyksellä:

  1. Mitä myyntikulttuurin kehittämisellä halutaan saavuttaa? Mikä olisi myyntiä kannustavan kulttuurin ihannetila ja miten kulttuuri ilmentyisi arjen tekemisessä?
  2. Kulttuurimme nykytila ja kehityskohteet
  3. Muutoksen portaat ja johtaminen

Muutos syntyy pienistä askelista. Uusiutuminen ja uudet ideat syntyvät usein levänneenä ja siksi off nappi ja loma on monelle tervetullut.

Nautinnollista kesälomaa2023.